jump to navigation

V M O

Visi

Melahirkan insan soleh di Malaysia melalui pendidikan pra sekolah sebagai elemen terpenting.

Misi

Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan, serta kuantiti PASTI di Malaysia bagi menjadikan PASTI pilihan utama kepada masyarakat yang cintakan pendidikan Islam.

Objektif

  1. Menyediakan proses pendidikan awal yang berorientasikan sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu, dan beramal.
  2. Mendidik jiwa dan akal kanak-kanak dengan didikan Islam bersumberkan ajaran Al-Qur‘an dan Hadis.
  3. Membimbing kanak-kanak supaya menghayati ibadah, akhlak, dan cenderong melakukan makruf serta meninggalkan mungkar.
  4. Melatih kanak-kanak membaca, menghafaz, dan menghayati Al-Qur‘an, doa, dan zikir.
  5. Memberi pengetahuan kepada kanak-kanak asas-asas bahasa, matematik, dan komunikasi ke arah kebolehan membaca, mengira, menulis, dan menghafal.

Logo

Keterangan

Logo PASTI & Keterangan / Rasional

Rasional & Warna

Advertisements
%d bloggers like this: